Avtaler mellom Difi og aksesspunkt

Difi er på vegner av PEPPOL.eu vorten regional myndigheit for Noreg. Avtalane fortel om plikter og rettar som aksesspunktet har ovanfor regional myndigheit.

Publisert: 08. jul 2013, Sist endra: 12. sep 2019

Aksesspunkt sender inn signert avtale (hovudavtalen og alle vedlegga (annex'a)) når de søkjer om å verte eit aksesspunkt. Avtalen skal sendast til Difi.
Avtalen om sertifikat skal sendast inn når de er klare til test. Aksesspunktet må også ha ein avtale med OpenPEPPOL og betale den årlege avgifta for å vere eit aksesspunkt i infrastrukturen. Innmelding til OpenPEPPOL finn du her.

Aksesspunktavtalane med Difi (regional myndigheit)

Øvst på denne sida ligg dei avtalane aksesspunkt må inngå med Difi for å verte eit godkjent aksesspunkt.
Avtalane skal sendast signert som PDF til AP@difi.no - merkt "Aksesspunkt avtale" firmanamn.

I tillegg skal firmaattest frå Brønnøysundregistra leggast ved.

Dokumenta skal også sendast i posten til:
Difi
v/3150JEA
Pb. 8115 Dep
0032 Oslo

Når test er gjennomført hos OpenPEPPOL og tilfredstillande sendes kopi av OpenPEPPOL bevis til AP@Difi.no. Difi signere og returnere avtalen.

Skjema for sertifikat

Aksesspunkt som er ferdig utvikla og som no skal begynne testha sertifikat. Sertifikat søker du hos OpenPEPPOL.

Testing og godkjennig av ditt nye aksesspunktet

Test gjennomføres hos OpenPEPPOL. Tilfredstillande testreultat - send ein kopi av OpenPEPPOL bevis til AP@Difi.no. 

Du vil nå få tilgang til ELMA(SMP) slik at du kan legge inn nye mottakarar/kunder (bruker-id og passord).

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*