Beskrivelsessystem bygg og anlegg NS 3420

Kilde: Standard Norge

NS3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

Publisert: 11. des 2020, Sist endret: 14. des 2020

Standarden inneholder krav til materialer og utførelse. Kravene kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider. Standarden kan være et navigasjonsverktøy for å finne fram til europeiske material- og utførelses­standarder (tekst hentet fra Standard Norge).