NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kilde: Standard Norge

Denne standarden er et hjelpemiddel for bygge- og anleggsbransjen for å levere avanserte tekniske bygningsinstallasjoner i henhold til spesifikasjonene.

Publisert: 25. okt 2019, Sist endret: 01. nov 2019

NS 6450 beskriver prosessene forut for, og under selve prøvedriftsfasen. Den viser byggherren hva han skal tenke på under utarbeidelse av sin spesifikasjon for prøvedriften, og gir eksempler på tekniske anlegg som bør prøvedriftes, samt anbefalt varighet av prøvedriften for ulike tekniske bygningsinstallasjoner.

Standarden er aktuell for:

  • Byggherrer og oppdragsgivere som spesifiserer tekniske bygningsinstallasjoner
  • Prosjekterende - planleggere
  • Leverandører til bygge- og anleggsvirksomheter