NS 8404 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

Kilde: Norsk Standard

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 29. jun 2020

Standarden tar utgangspunkt i den obligatoriske uavhengige kontrollen etter plan- og bygningslovgivningen. Standarden er utarbeidet på grunnlag av NS 8402. 

Standarden åpner for å bruke honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene. Hel eller delvis fast pris bør kun benyttes der oppdragsgiveren forut for kontraktsinngåelsen har spesifisert ytelsen, kontrollprosessen, beskrevet underlagsmaterialet og andre forhold av betydning for oppdragets utførelse, tilstrekkelig til at kontrolløren med rimelig grad av sikkerhet kan kalkulere ressursforbruket.