NS 8406 Forenklet norsk bygg og anleggskontrakt

Kilde: Standard Norge

NS 8406 bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren.

Publisert: 18. jul 2013, Sist endret: 23. sep 2019

Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.


Standarden bør ikke anvendes der mange entreprenører arbeider samtidig på byggeplassen. Standarden er egnet for kontraktsforhold hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet er behov for mer omfattende forpliktelser knyttet til varsling og samordning, er NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, mer egnet.

NS 8406 kom i ny utgave i juli 2009. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Byggblankett 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406.

Byggblankett 8406 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

Denne blanketten skal brukes ved entreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8406.

Byggblankett 8406 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse

Dette formularet brukes for byggherrens sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8406.

Byggblankettene fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*