Rammeavtalen (SSA-R)

Kilde: Difi

SSA-R er en enkel overbygningsavtale med mulighet til å gjøre avrop på de enkelte SSA-ene.

Publisert: 20. aug 2015, Sist endret: 13. nov 2018

Bilaget til SSA-R er endret og finnes derfor i 2018-versjon. Selve avtalen er sist revidert i 2015.

Footer inn her

Behov som kan dekkes over rammeavtalen skal beskrives på overordnet nivå i bilag til rammeavtalen.

Når rammeavtalen egner seg

  • Dersom du skal kjøpe tjenester/varer over en gitt periode (og ikke som et engangskjøp) og/eller kjøpsomfanget er noe uvisst egner ammeavtaler egner seg bedre enn ordinære kjøpsavtaler.
  • Dersom det er behov for konsulenttjenester til mer enn én leveranse eller ett oppdrag egner rammeavtalen seg bedre enn SSA-B og SSA-O.

Nærmere beskrivelse av hva som skal kjøpes spesifiseres i bilag 1 til den enkelte tildelingskontrakt/SSA i forbindelse med hvert avrop.

Øvrige bilag til både rammeavtalen og underliggende tildelingskontrakter/SSA'er skal være ferdig utfylt ved inngåelse av rammeavtalen.

Ved SSA-B og SSA-B enkel, vil bilag 1 kun inneholde en overordnet beskrivelse av bistanden som skal ytes (og ikke klart definerte krav).

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*