Standard leigeavtale for næringslokalar

Kjelde: Statsbygg

Malen er utarbeida av Statsbygg i samråd med nettverk for offentlege leigetakarar. Nettverk for offentlege leigetakarar er eit fagleg forum for erfaringsutveksling innen fagområdet leige i markedet. Nettverket består av statlege og kommunale verksemder og leiast av Statsbyggs rådgjevingsteneste for leige av eigedom.

Publisert: 24. jan 2019, Sist endra: 24. jan 2019