Totalentrepriseboka – Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Kilde: Statsbygg

Statsbygg har laget spesielle kontrakts-bestemmelser til NS 8407. Dokumentet inneholder presiseringer og visse endringer i forhold til standarden.

Publisert: 19. jul 2013, Sist endret: 01. nov 2019

Statsbygg benytter NS 8407 som kontraktsstandard for totalentrepriser. De har i tillegg valgt å etablere et dokument som beskriver særskilte forhold som gjelder for Statsbyggs prosjekter.

Totalentrepriseboka vedlegges konkurransegrunnlaget og er også en del av kontrakten.

Den er inndelt i to deler:

Del I: Generelle kontraktsbestemmelser som skal brukes i alle kontrakter der dokumentet vedlegges

Del II: Spesielle kontraktsbestemmelser som fylles ut særskilt for hvert enkelt prosjekt. Kravene her kan altså variere fra kontrakt til kontrakt.

Eksempler på forhold som beskrives i del I:

 • Definisjoner
 • Miljøkrav
 • Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere
 • Bruk av kontraktsmedhjelpere
 • Sikkerhetsstillelse
 • Forsikring
 • Overtakelse
 • Prøvedrift
 • Rettigheter til prosjekteringsmateriale

Footer inn her

  Eksempler på forhold som presiseres i del II:

  • Ansvarlig søker
  • Arbeidstid
  • Overtakelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende
  • Avdrag
  • Prøvedriftsperiodens lengde

  Footer inn her

   Hjelp oss å lage bedre nettsider

   Fant du det du lette etter?

   Hjelp oss å lage bedre nettsider
   *