Evaluering av leveransen

Kilde: Difi, NKS, KS, EBA, Arkitektbedriftene, DiBK

Skjemaene kan brukes både i bygg og anleggsprosjekter og ved andre anskaffelser. Det er leveransen som evalueres, ikke leverandøren.

Publisert: 24. jun 2016, Sist endret: 04. sep 2019

Formål med skjemaene

Hvordan sikre riktig leveranse både fra leverandør og oppdragsgiver etter at kontrakt er inngått? Hvordan dra nytte av erfaringene fra den enkelte kontrakt til neste konkurranse? 

Skjemaene på denne siden er ment å hjelpe deg med dette.

Skriving i skjemaet

Du kan legge inn informasjon direkte i skjemaet og lagre på din egen maskin. OBS! Dette fungerer ikke hvis du bruker Chrome som nettleser. Da må du lagre skjemaet på maskinen din før du begynner å fylle ut.

Innhold og bruk av skjemaet

Oppdragsgiver lar skjemaet inngå i konkurransegrunnlaget og utsteder evalueringen ved avslutning av oppdraget. Skjemaet oversendes leverandøren for eventuelle skriftlige kommentarer innen tre uker. Ved oppdrag som strekker seg over lenger tid kan oppdragsgiver fylle ut skjemaet i kontraktsperioden, men da bør det informeres om dette i konkurransegrunnlaget.

Hovedpunktene i skjemaet er:

  • Opplysninger om oppdraget
  • Evalueringsprosessen
  • Leveringspålitelighet
  • Kvalitet, løsningsevne, kompetanse
  • Samarbeid og oppfølging
  • Honorar og fakturering
  • Samfunnsansvar
  • Samlet vurdering

Det er lagt opp til at leverandøren skal kunne føre inn egne kommentarer under hvert hovedpunkt.

Evalueringen med eventuelle kommentarer fra leverandøren kan brukes av oppdragsgiver som egen referanse ved tildeling av framtidige oppdrag. Ved tildeling av nye oppdrag kan oppdragsgiver med utgangspunkt i en tidligere negativ evaluering be leverandøren dokumentere at påpekte forhold er rettet. Evalueringen kan også brukes av leverandøren som referanse.

Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Difi og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner. Arbeidet har vært finansiert fra KoBE-programmet i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi ønsker tilbakemeldinger og innspill om hvordan skjemaet fungerer i bruk og eventuelt kan forbedres. Send dine kommentarer til post@difi.no

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*