Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Kilde: Difi

Malen legger opp til en åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III). Malen inneholder alle dokumenter for et komplett konkurransegrunnlag.

Publisert: 20. aug 2015, Sist endret: 04. Mai 2018

Konkurransegrunnlagsmalen omfatter regler for hvordan konkurransen skal gjennomføres, inkludert forslag til kvalifikasjonsskrav og tildelingskriterier. Videre omfatter malen eksempel og veiledning til hvordan en kravspesifikasjonene kan utformes.

Malene er ment å gi et godt utgangspunkt for et komplett konkurransegrunnlag for kjøp av renhold. Malen legger opp til bruk av NS-INSTA 800:2010, og NS 8431 (Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold). Disse dokumentene er ikke vedlagt malen men kan skaffes hos standard norge.

Veiledning til bruk av malen er gitt som merknader i de enkelte dokumentene. Brukerne må gjøre sine tilpasninger av malen slik at hver enkelt bruker får sitt behov dekket på en best mulig måte.

Difi tar gjerne i mot spørsmål og innspill til malene, dette kan rettes til tam@difi.no

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*