Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Kilde: DFØ

Malen legger opp til en åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III). Malen inneholder alle dokumenter for et komplett konkurransegrunnlag.

Publisert: 20. aug 2015, Sist endret: 21. sep 2020

Konkurransegrunnlagsmalen omfatter regler for hvordan konkurransen skal gjennomføres, inkludert forslag til kvalifikasjonsskrav og tildelingskriterier. Videre omfatter malen eksempel og veiledning til hvordan en kravspesifikasjonene kan utformes.

Malene er ment å gi et godt utgangspunkt for et komplett konkurransegrunnlag for kjøp av renhold. Malen legger opp til bruk av NS-INSTA 800:2010, og NS 8431 (Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold). Disse dokumentene er ikke vedlagt malen men kan skaffes hos standard norge.

Veiledning til bruk av malen er gitt som merknader i de enkelte dokumentene. Brukerne må gjøre sine tilpasninger av malen slik at hver enkelt bruker får sitt behov dekket på en best mulig måte.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*