Planlegging - malar for leige av eigedom

Kjelde: Difi, Statsbygg og nettverk for offentlege leigetakere

Her finner du malar for planlegging av konkurransegjennomføring for leige av eigedom.

Publisert: 20. mar 2014, Sist endra: 24. okt 2018

Dokumenta er utvikla i samarbeid med nettverk for offentlege leigetakarar. Nettverket koordinerast av Statsbyggs rådgjevingsteneste for innleige av eigedom.

Leigeavtale

Statsbygg har i samarbeid med nettverk for offentlege leigetakarar og Difi utarbeidd ein mal for offentleg leigeavtale. Avtalen ligg på Statsbyggs nettsider og har namnet "Standard leieavtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler) med Statsbygg og nettverk for offentlege leigetakarars anbefalte endringar". Avtalen er basert på bransjens eigen standardavtale og er lagt ut som ein såkalla "mark-up"-avtale, det vil seie som ein versjon av bransjens standardavtale, der føreslåtte endringar er vist i raudt.

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*