Planlegging - malar for leige av eigedom

Kjelde: Digitaliseringsdirektoratet, Statsbygg og nettverk for offentlege leigetakere

Her finner du malar for planlegging av konkurransegjennomføring for leige av eigedom.

Publisert: 20. mar 2014, Sist endra: 25. mar 2020

Dokumenta er utvikla i samarbeid med nettverk for offentlege leigetakarar. Nettverket koordinerast av Statsbyggs rådgjevingsteneste for innleige av eigedom.

Leigeavtale

Statsbygg har i samarbeid med nettverk for offentlege leigetakarar og Difi utarbeidd ein mal for offentleg leigeavtale. Avtalen ligg på Statsbyggs nettsider og har namnet "Standard leieavtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler) med Statsbygg og nettverk for offentlege leigetakarars anbefalte endringar". Avtalen er basert på bransjens eigen standardavtale og er lagt ut som ein såkalla "mark-up"-avtale, det vil seie som ein versjon av bransjens standardavtale, der føreslåtte endringar er vist i raudt.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*