Samhandlingsavtalen versjon 3.1.1

Mal for Samhandlingsavtale v 3.1.1 for elektroniske handelsprosesser.

Publisert: 25. nov 2013, Sist endret: 15. Mar 2019

Formålet med samhandlingsavtalen er å etablere et felles dokument for elektronisk handel som beskriver den elektroniske samhandlingen mellom kjøper og selger.

Den konkrete samhandlingsavtalen skal være et bindeledd mellom den kommersielle avtalen (mellom kjøper og selger) og den tekniske integrasjonen selger og kjøper har valgt for å gjennomføre elektronisk handel.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at prosesser, informasjonsflyt og innhold, ansvar og tidsfrister blir entydig definert på et overordnet, ikke-teknisk nivå mellom kjøper og selger som et eget vedlegg til den kommersielle avtalen.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at kjøpere og selgere i størst mulig grad stiller entydige krav til hverandre, og at dette kan gjøres av "ikke-teknikere".

Samhandlingsavtalen versjon 3.1 er innrettet mot EHF formatene.

Samhandlingsavtalen er innrettet mot katalogbasert innkjøp. Ønskes avtalen brukt på andre anskaffelsesområder står det fritt å tilpasse den til gjeldende behov

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*