Sjølvevaluering av internkontroll

Kjelde: Difi

Verktøyet hjelper til at verksemdene identifiserer status for internkontroll på ein lettfatteleg måte, samt får innspel på tiltak som bør setjast i verk for å styrke internkontroll innan innkjøpsområdet.

Publisert: 09. jul 2013, Sist endra: 04. Mai 2018

Difi sitt sjølvevalueringsverktøy for internkontroll skal identifisere status i høve til eit allereie etablert ambisjonsnivå på innkjøpsområdet.

Sjølvevalueringsverktøyet består av følgjande steg:

  1. Val av omfang på evalueringa
  2. Svare på spørsmål i sjølvevalueringa
  3. Lese og evaluere score
  4. Generere sjekkliste og utarbeide handlingsplan

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*