Sjølvevaluering av internkontroll

Kjelde: DFØ

Verktøyet hjelper til at verksemdene identifiserer status for internkontroll på ein lettfatteleg måte, samt får innspel på tiltak som bør setjast i verk for å styrke internkontroll innan innkjøpsområdet.

Publisert: 09. jul 2013, Sist endra: 22. sep 2020

Sjølvevalueringsverktøyet for internkontroll skal identifisere status i høve til eit allereie etablert ambisjonsnivå på innkjøpsområdet.

Sjølvevalueringsverktøyet består av følgjande steg:

  1. Val av omfang på evalueringa
  2. Svare på spørsmål i sjølvevalueringa
  3. Lese og evaluere score
  4. Generere sjekkliste og utarbeide handlingsplan

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*