Vurdering av kompetanse – konsulent

Kjelde: Difi

DIFI har utarbeidd 2 malar til hjelp ved vurdering og evaluering av kompetanse når kompetanse hos tilbydd personale blir brukt som tildelingskriterium ved kjøp av tenester.

Publisert: 10. nov 2014, Sist endra: 15. jan 2019

Saman med ei skriftleg risikovurdering vil dette dokumentet vise at du har varetatt verksemda si plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll i samsvar med krava i regelverket.

Rapporten vil ligge til grunn for framtidige kontrollar, både innanfor same kontrakt og som ei erfaring som kan nyttast ved oppfølging av andre kontraktar.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*