Kvalitetsplan – overordnet

Kilde: Bærum kommune

De fleste større prosjekter vil ha behov for en eller flere kvalitetsplaner for å sikre at mål og krav i prosjektet oppfylles. Bærum kommune har laget en mal for en overordnet kvalitetsplan som gjelder internt for byggherren.

Publisert: 17. jul 2013, Sist endret: 11. des 2018

Kvalitetsplanen er ment å være et overordnet dokument for hele prosjektet og gir føringer for kvalitetsarbeidet i prosjektet samt stiller krav til innholdet i de kvalitetsplaner som leverandørene skal utarbeide. Den utarbeides av prosjektleder. Hver leverandør lager egne kvalitetsplaner for sine arbeider basert på den overordnede kvalitetsplanen.

Formålet med planen er å sikre at alle aktører leverer den kvaliteten som er bestilt i prosjektet. Kvalitetsplanen fastsetter hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for sikring av kvaliteten i prosjektet.

Planen er et dynamisk dokument som revideres ved behov og utvikles i takt med prosjektet.

Planen inneholder følgende elementer:

  • Mål for prosjektet
  • Oversikt over styrende dokumenter
  • Organisering
  • Oversikt over prosjektets kvalitetsfaktorer
  • Kontroll og dokumentasjon
  • Sikring av riktig kompetanse i prosjektet
  • Retningslinjer for utarbeidelse av rådgivers og entreprenørs kvalitetsplaner

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*