Miljø og innovasjon i bygg og anlegg

Kjelde: Difi 2013

Rapport frå gode døme på innkjøpsprosessar i bygg-, anlegg- og eigedomssektoren (BAE) der miljø og innovasjon har stått i fokus.

Publisert: 22. nov 2013, Sist endra: 23. sep 2019

Rapporten frå 22.03.2013 er utarbeidd av Sweco Norge på oppdrag for Difi. Målet med prosjektet har vore å finne inspirerande døme med lærings- og overføringsverdi.

Studien viser korleis det er mogleg å tenkje nytt og strekkje krava til leverandørar og eiga verksemd i alle dei ulike fasane av innkjøpsprosessen, frå forprosjekt, via utarbeiding av konkurransegrunnlag til gjennomføring av konkurranse og prosjekt.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*