EHF - ofte stilte spørsmål

Difi mottar en del spørsmål om Elektronisk handelsformat (EHF), aksesspunkt, ELMA, koden Oxalis, datahotell m.m. Vi har satt sammen en del av de spørsmålene som går igjen.

Publisert: 02. nov 2016, Sist endret: 07. Jan 2019

Aksesspunkter

Hva er et aksesspunkt?

Et aksesspunkt er en tjeneste som kan sende og motta dokumenter i Peppol-nettverket.

Hvordan kan jeg bli et aksesspunkt i Peppol?

For å komme i gang må følgende gjøres:

  • Det må signeres avtale med Difi.

  • Det må signeres avtale med OpenPeppol.

  • Det må betales en avgift til OpenPeppol for sertifikat og medlemskap.

  • Det må testes mot et annet aksesspunkt, se eget testskjema, når sertifikat er mottatt.

Spørsmål?

Har du spørsmål om aksesspunkt, send oss gjerne en e-post på ap@difi.no.

Elektronisk handelsformat (EHF)

Hva er EHF?

EHF er "Elektronisk handelsformat" og er en norsk tilpassing av Peppol BIS som er basert på UBL.

EHF er utarbeidet i regi av Difi.

Hvor finner jeg dokumentasjon om EHF?

Du finner dokumentasjon av EHF på Github.

Aktuelle versjoner finner du på versjonsoversikten til Difi.

Når gjelder en versjon av EHF X?

Informasjon om perioden i gitt versjon av EHF X gjelder er beskrevet i dokumentasjon av den gitte versjonen.

Release-/endringsregime i Difi:

Hoved release 2.X til X.0
- Bryter kompatibilitet, dvs. er ikke bakoverkompatibel med forrige versjon
- Kan legge til og trekke fra obligatorisk funksjonalitet
- Skal forankres i standardiseringsforskriften
- Ny CustomizationId
- Alle tidligere revisjoner skal være tatt inn
- Inntil 1 gang pr år
- Varsles – 16 måneder før release
- Medfører endringer i ELMA

Minor release = 2.X.0
- Skal være 100% bakoverkompatibel
- Kan legge til ny valgfri funksjonalitet
- Forankret i standardiseringsforskriften
- Krever ny CustomizationID
- Alle tidligere revisjoner skal være tatt inn
- Inntil to ganger pr år
- Krever endring i ELMA

Revisjoner = 2.0.X
- Ingen endringer i ELMA
- Publiseres hvert kvartal (1.januar, 1.april, 1.juli og 1.oktober)
- Ingen regler skal strammes til i forhold til veileder
- Skal være bakover kompatibel
- Ingen innvirkning på Standardiseringsforskriften
- Gjelder umiddelbart – dvs. fra angitt dato
- Nye elementer i kodeliste regnes som en revisjon

Hvordan kan jeg legge inn flere referanser?

Noen ganger ønsker man å legge inn flere referanser enn de som er predefinert i EHF, disse skal da legges i AdditionalDocumentReference.

Eksempel:

<cac:AdditionalDocumentReference>

  <cbc:ID>Rekv_123</cbc:ID>

  <cbc:DocumentType>Rekvisisjon</cbc:DocumentType>

</cac:AdditionalDocumentReference>

Spiller det noen rolle hvor man legger referanser?

EHF er et maskinlesbart format, da er det viktig at feltene i formatet brukes til det det de er ment å skulle inneholde. Dersom man ikke gjør det riktig er det ikke en gyldig EHF selv om validatoren ikke klager.

Eksempel på feil:

  • Referansenummer i felt for navn.

  • "Deres referanse" som noe man ikke har fått fra kunden.

Hva er factoring?

Med factoring menes en faktura som overdras og inndrives av annen aktør enn AccountingSupplierParty

Hvordan konverteres vedlegg til filer som kan brukes?

Vedlegg i EHF er filer kodet som base64. For å hente ut det originale innholdet dekodes innholdet. For testing finnes tjenester for dette på nett, men det anbefales at man benytter programvare lokalt på maskinen eller i programmeringsspråket man benytter.

Hvordan gjøres avrunding?

EHF baserer seg på avrunding med kun første siffer som skal vekk. Dokumentasjon av dette finner man på matematikk.org.

Hvor finner jeg XSD for EHF X

Det er ikke laget XSD spesifikt for EHF. Benytt XSD for tilhørende UBL.

Hvordan lager jeg klasser av XSD?

Dette avhenger av hvilket programmeringsspråk man benytter. Google er din venn.

Spørsmål?

Har du spørsmål om EHF, send oss gjerne en e-post på ehf@difi.no.

ELMA

Hva er ELMA?

ELMA er "Elektronisk mottaker- og adresseregister". ELMA er norsk SMP i Peppol.

Hvordan kommer jeg i gang med elektronisk faktura?

Vi har skrevet en artikkel om å komme i gang med elektronisk faktura på Anskaffelser.no.

Hvordan registreres jeg i ELMA?

Ved å bli kunde hos et aksesspunkt kan man bli registrert i ELMA. Det er aksesspunktet som er ansvarlig for å holde informasjon om sine kunder korrekt i ELMA.

Difi vedlikeholder en oversikt over aksesspunkter på Anskaffelser.no.

Hvordan melder jeg meg ut av ELMA?

For å melde seg ut av ELMA må man ta kontakt med sin aksesspunktleverandør og avslutte kundeforholdet. Difi er ikke en part i et slikt kundeforhold.

En faktura er forsvunnet, hvor er den?

Dokumenter i Peppol sendes direkte fra aksesspunkt til aksesspunkt uten å gå igjennom noen sentrale komponenter eksempelvis hos Difi. For å finne ut hvor dokumentet er blitt av må sendende aksesspunkt ta kontakt med mottakende aksesspunkt.

Må jeg anskaffe SML/SMP eller ELMA?

SML/SMP er måten man i Peppol gjør oppslag for å sende dokumenter til korrekt aksesspunkt.

Det består av følgende:

  • Service metadata locator (SML)

  • Service metadata provider (SMP)

SMP gir ved oppslag ut informasjon om hvorvidt en organisasjon er registrert i SMP-en, hvilke dokumenter en organisasjon kan motta og hilket aksesspunkt som skal benyttes for hvilket dokument.

ELMA er et register hvor organisasjoner registreres av aksesspunktene når man kommer i gang med elektroniske ehandelsprosesser, i Norge fortrinnsvis ved bruk av EHF-dokumenter som faktura og flere. ELMA fungerer som norsk SMP i Peppol.

Ved kjøp av aksesspunkttjeneser trenger man kun å stille krav om at man skal registreres i ELMA med de organisasjonsnummer man benytter.

Spørsmål?

Har du spørsmål om ELMA, send oss gjerne en e-post på elma@difi.no.

Administrasjon av ELMA

Jeg har fått sertifikat, hvordan får jeg opprettet bruker i ELMA?

For å komme i gang med et nytt aksesspunkt få tilgang til ELMA. Send epost til aksesspunkt@difi.no for å få opprettet bruker. Når skjemaet er fylt ut er man klare til å begynne registrering av mottakere i ELMA.

For å få et gyldig serifikat har man gjennomgått prosessen med å bli godkjent.

Vi har fått nytt navn, hva gjør jeg?

Følgende må gjøres:

  1. Logge inn i ELMA og endre informasjon om aksesspunktet.
  2. Sende epost til aksesspunkt@difi.no med informasjon og eventuelt ny logo.

API/Web service for administrering?

Difi tilbyr følgende web servies for ELMA:

Spørsmål?

Har du spørsmål om ELMA, send oss gjerne en e-post på elma@difi.no.

Hva er SML/SMP?

SML/SMP er måten man i Peppol gjør oppslag for å sende dokumenter til korrekt aksesspunkt.

Dokumentasjon:

SMP gir ved oppslag ut informasjon om hvorvidt en organisasjon er registrert i SMP-en, hvilke dokumenter en organisasjon kan motta og hvilket aksespsunkt som skal benyttet for hvilket dokument.

Oxalis

Hva er Oxalis?

Oxalis er en referanseimplementasjon av aksesspunkt i Peppol utviklet i regi av Difi.

Kildekode finner man på Github.

Hvor finner jeg Oxalis?

Kildekoden til Oxalis er på Github. Kildekoden kan lastes ned og kompileres derfra.

Ferdig-kompilert utgave av Oxalis er gjort tilgjengelig hos Difi.

Jeg har funnet en feil, hva gjør jeg?

Innmelding av feil gjøres ved å registrere dem som issues på Github.

Dersom man har en patch kan man gjøre pull-request.

Validator

Hva er poenget med en validator?

Oppslag i Peppol/ELMA

Hvordan kan jeg gjøre oppslag i Peppol/ELMA?

Det tilbys i dag følgende måter å finne norske mottakere i Peppol/ELMA:

Hva er oppslagstjenesten?

Oppslagstjenesten gjør oppslag i Peppol gjennom SML/SMP og lister ut aksesspunkter som betjener en enhet og hvilke dokumenter som er for hvilket aksesspunkt.

Oppslag i SML/SMP er det samme som aksesspunktene gjør. Organisasjoner registrert i ELMA blir normalt ikke tilgjengelig i SML før ca. 4 timer er gått, hvilket medfører at nylig registrerte organisasjoner ikke vil bli synlig i denne tjenesten like etter registrering.

Hva er "Mottakere i ELMA"

Mottakere i ELMA på Anskaffelser.no er en side hvor man kan søke i norske organisasjoner som har registrert at man støtter profilen EHF_INVOICE. Organisasjoner registrert i ELMA og som ikke støtter EHF_INVOICE listes ikke ut.

Siden benytter datahotellet for å hente data.

Hva er datahotellet?

Datahotellet er en del av Difi sin satsing på åpne data, hvor vi tilbyr data gjennom et standardisert API. Blant datasettene som er registrert er organisasjoner og tilhørende profiler i ELMA og Enhetsregisteret. For bruk av datahotellet anbefaler vi at man leser om API-et.

Oversikten over organisasjoner i ELMA blir oppdatert ca. kvart over hver hele time.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre