ELMA (for systemleverandører)

Kjelde: DFØ

ELMA er eit register for adressering av mottakar og hans dokument (som faktura, ordre, katalogar, tilbod med fleir) som skal sendast i CEF eDelivery.

Publisert: 02. okt 2018, Sist endra: 10. sep 2020

ELMA – Elektronisk mottakaradresseregister er eit norsk register der mottakarar av dei forskjellige EHF-formata er registrerte.

Når ein avsendar skal sende eit dokument til mottakar må mottakar vere registrert i ELMA med mottakars internettadresse (aksesspunktadressa) og dei dokument mottakaren kan ta imot elektronisk. På denne måten veit avsendar at mottakar kan ta imot dokumentet han vil sende.

Sjølve sendinga skjer via EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL) (standard måte å sende til dømes fakturaar til det offentlege).

Ein mottakar som er registrert i ELMA må ta imot dokument frå alle avsendarar.

Avsendar treng ikkje å spørje mottakar om lov til å sende eller gjere test hos mottakar så lenge avsendar sender dokument som er registrerte i ELMA. Dette gjer at avsendar kan nå fleire mottakarar raskare og enklare. Avsendar forpliktar seg til å sende i standardformat og versjon som er ført opp i ELMA.

Det er aksesspunktleverandøren som registrer mottakere i ELMA.

ELMA-registeret - kven kan ta imot dokument?

ELMA - oversikt over dei eg kan sende dokument til – kva verksemder kan ta imot mine dokument?

Oversikt over mottakarar registrerte i ELMA.

Mottakar kan ha ein eller fleire dokument registrert i ELMA. Avsendar må forsikre seg om at mottakar kan ta imot dokumentet (og versjon av formatet) han vil sende til mottakar.

Dokumentet skal sende i EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL).

Innmelding og utmelding i ELMA

For å bli registrert i ELMA må man ha fakturasystem som støtter Elektronisk Handlesformat (EHF) og PEPPOL BIS, og være kunde av en leverandør som kan registrere din organisasjon i ELMA.

For valg av leverandør er det i hovedsak to muligheter

Dersom du er usikker på om din organisasjon allerede er registrert kan du undersøke dette i vår oversikt over mottakere.

Om du på et senere tidspunkt ønsker å melde deg ut av ELMA gjør du dette ved å ta kontakt med din leverandør. Du kan benytte oversiktene som er lenket til over om du ikke vet den oppdaterte kontaktinformasjon.

Innmelding i ELMA

  • Ditt økonomisystem eller bedriftsnettbank melder deg inn i ELMA. Kontakt dem.
  • Økonomisystemet eller bedriftsnettbanken vil da melde deg inn via sitt aksesspunkt.

Utmelding fra ELMA

  • Ditt økonomisystem eller bedriftsnettbank melder deg ut av ELMA. Kontakt dem.
  • Økonomisystemet eller bedriftsnettbanken vil da melde deg ut via sitt aksesspunkt.