Hvordan integrere ESPD og eCertis

Kilde: Difi

Her finner du informasjon om hvordan utvikle løsninger for å integrere ESPD og eCertis i systemløsningen din.

Publisert: 05. sep 2018, Sist endret: 09. jul 2019

ESPD - egenerklæringsskjema skal alltid følge med når en leverandør leverer et tilbud til det offentlige over EU terskelverdi. ESPD anbefales også brukt ved anskaffelser under terskelverdi.

Offentlige oppdragsgivere skal fylle ut skjemaet elektronisk. Leverandørene skal fylle ut og levere skjemaet elektronisk dersom oppdragsgiver har lagt til rette for elektronisk innlevering.

Innlevering av ESPD som en del av tilbudet kan skje enten i oppdragsgivers konkurranseverktøy eller i forsendelse via PEPPOL profil CEF eDelivery.

Kravene er i henhold til:

eCertis - oversikt over dokument i andre land

eCertis (dokumentasjonsbevis) - gir ei oversikt over kva dokument i andre land som er tilsvarande eit norsk dokument.

Når du skal sende eit tilbod eller har fått eit tilbod og lurer på om dokumentet som du har er det dokumentet som vert etterspurt, så slår du opp i eCertis for å sjå om dokumentet er gyldig i det landet du skal sende eller ta imot anbod/tilbod frå. Er til dømes firmaattest det same i Noreg som i Spania?

e-Certis (dokumentasjonsbevis - oppslagsteneste for kva dokument heiter i EU)