Kommunesammenslåing og forholdet til anskaffelsesregelverket

Kilde: KS

KS sin veileder til offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing. Du finner veiledning til nytt regelverk og drøftelse av temaer og problemstillinger.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 22. okt 2019