Kriterier for bærekraftige møbelanskaffelser

Kilde: Europakommisjonen og svenske myndigheter

Her finner du kriteriesett for kjøp av møbler. I kriteriesettene finner du kvalifikasjonskrav, spesifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår knyttet til forskjellige bærekraftformål som kan være relevant å ivareta i anskaffelsen du skal gjennomføre.

Publisert: 19. aug 2016, Sist endret: 19. aug 2019

Difi anbefaler bruk av disse kriteriesettene da det per dags dato ikke foreligger oppdaterte kriteriesett på norsk. 

Difi lager kriteriesett i 2019/2020

I august 2019 startet arbeidet med å utvikle veiledning for grønne og sirkulære anskaffelser av møbler. I den anledning vil det utvikles kriteriesett som kommer i Difi sitt verktøy for bærekraftige anskaffelser, kriterieveiviseren, i 2020. 

EU - Felleseuropeiske kriterier

Europakommisjonen har laget felles europeiske kriterier, disse er laget på to nivåer – basisnivå (core criteria) og avansert (comprehensive criteria).

Kriteriene er laget for tre kategorier:

  • Anskaffelse av oppgraderingstjenester for møbler 
  • Anskaffelse av nye møbler 
  • Anskaffelse av gjenvinningstjenester for møbler 

Svenske kriterier

De svenske anskaffelsesmyndighetene (Upphandlingsmyndigheten) har utviklet egne kriterier for møbler. Kriteriene er laget på tre nivåer – basis, avansert og spydspiss og kriteriene er spesifisert for de ulike delene av anskaffelsesprosessen.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*