Løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar - rettleiar om beste praksis

Kjelde: DFØ

Rettleiaren er til hjelp for deg som skal følgje opp at krav til løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar for tenester og byggje- og anleggsarbeid blir følgde.

Publisert: 19. mar 2015, Sist endra: 03. mar 2021

Vi har gjeve ut to rettleiarar om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar.

  • "Løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar - rettleiar om beste praksis" er den siste rettleiaren, og vart utgjeven i mars 2015. Rettleiaren er utforma som ei sjekkliste og vi tilrår at du tar utgangspunkt i denne. Denne finst også i engelsk versjon på våre engelske sider
  • Rettleiaren "Motverk sosial dumping ved innkjøp - rettleiar om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar " er ikkje oppdatert sidan versjon 2 vart publisert i desember 2013. Rettleiaren byggjer på nettsidene her på anskaffelser.no. På nettsidene finn du oppdatert informasjon.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*