Offentlige anskaffelser - kommunereformen

Kilde: Inventura

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser som gir innspill til hvordan kommunene kan håndtere innkjøp i forbindelse med kommunereformen.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 22. okt 2019

Veilederen gir råd om:

  • Mulighetsrommet som følger av kommunesammenslåingene
  • Behovsanalyser og innkjøpsstrategi
  • Adgangen til å endre eller tilpasse eksisterende kontrakter

Håndtering av nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen