Rutine for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for Statens innkjøpssenters fellesavtaler

Kilde: Difi

Rutinen skal sikre etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår i Statens innkjøpssenters fellesavtaler. Rutinen omfatter krav til kontroll og oppfølging, og ivaretar regelverkets krav for påseplikt innenfor allmenngjorte områder.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 22. Jan 2019

Dokumentet angir ansvaret som Statens innkjøpssenter har som avtaleeier og ansvaret som den enkelte virksomhet har som oppdragsgiver ved avrop på fellesavtalene.