Veiledning for grønne og sirkulære anskaffelser av møbler - utkast

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet

Vi ønsker innspill til nye krav og kriterier og veiledningen. Målet er å gi råd om hvordan offentlige oppdragsgivere kan fremme bærekraft gjennom å anskaffe klima- og miljøvennlige møbler som er tilpasset en sirkulær økonomi.

Publisert: 27. Mai 2020, Sist endret: 28. Mai 2020

Vi ønsker innspill på innholdet i begge dokumentene.

De endelige kravene og kriteriene skal publiseres i Digdirs kriterieveiviser i løpet av høsten 2020.

I tillegg til kravene og kriteriene har vi utviklet et forslag til generell veiledning for å gjennomføre grønne og sirkulær møbelanskaffelser.

Målet med veiledningen er å vise tiltak offentlige oppdragsgivere kan gjøre for å oppnå et mer bærekraftig forbruk av møbler. Veiledningen skal publiseres på anskaffelser.no i løpet av høsten 2020.

Frist for innspill 14. august

Send innspillsdokumentet til Postmottak@digdir.no med kopi til victoria.stokke@digdir.no.

Se mer informasjon om innspillsrunden og hvordan du sender inn dine innspill på første side i dokumentene.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med innspillsrunden, kontakt prosjektleder Victoria Stokke.