Veiledningspakke for anskaffelse av bestillingsløsning og katalogverktøy

Kilde: Difi

Veiledningspakken inneholder veiledning, maler og kontraktsdokumenter tilpasset anskaffelse av bestillerløsning og katalogverktøy.

Publisert: 25. sep 2018, Sist endret: 10. sep 2020

Det er viktig å understreke at de 3 malene må tilpasses hverandre, med en gjensidig sammenheng mellom avtale, konkurransegrunnlag og spesifikasjon. 

Veiledningpakken er nå i en 1.0 versjon men for at veiledningen skal bli best mulig setter Difi stor pris på alle innspill som sendes oss på e-post: elektronisk.handel@digdir.no for å gjøre den enda bedre.

Difi har i forbindelse med opprettelsen av Statens innkjøpssenter startet et arbeid med å godkjenne noen enkle web-butikker/innkjøpsløsninger. Ved at disse er godkjent har brukerne en sikkerhet for at disse tilfredsstiller minimumskravene til formater, infrastruktur og funksjonalitet.