Veiledningspakke for konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Kilde: DFØ

Veiledningspakke for anskaffelse av standard konkurransegjennomføringsverktøy (KGV-tjenester). Pakken er egnet for virksomheter som ennå ikke har et system og virksomheter som har avtaler som utgår. DFØ planlegger en revisjon og oppdatering av veiledningspakken i løpet av 2021.

Publisert: 25. sep 2018, Sist endret: 15. Apr 2021

For å forenkle anskaffelsen av KGV for oppdragsgivere har vi utarbeidet en veiledningspakke med følgende dokumenter:

Det er viktig å understreke at de 4 malene er tilpasset hverandre, med en gjensidig sammenheng mellom konkurransegrunnlag, SSA, bilag og spesifikasjon.

Grunnleggende funksjonalitet

Veiledningspakken fokuserer grunnleggende funksjonalitet i et standard KGV tilpasset det nye regelverket. Pakken er egnet for virksomheter som ennå ikke har et system og virksomheter som har utgående avtaler som de vil fornye uten at det foreligger store planer for endring i virksomhetens innkjøpstrategi. Basert på tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og KGV-leverandører publiseres nå versjon 1.1.

Denne versjonen ivaretar ikke mer avansert funksjonalitet som for eksempel integrasjon mot virksomhetens ERP-system, støtte for dialog og dokumentasjon under forhandlinger eller avansert kontraktsoppfølging integrert med hele virksomhetens kontraktsarkiv.

Spesifikasjonen ber heller ikke om funksjonalitet som pr. i dag ikke finnes eller finnes i veldig begrenset grad i markedet siden anskaffelsen da ville måtte ha et betydelig utviklingselement med bruk av andre kontraktsmaler og vilkår.  

Veiledningspakken har siden september 2017 ligget ute i Beta-versjoner som jevnlig har blitt oppdatert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og KGV-leverandører. Den vesentligste endringen i versjon 1.1 er at den er tilpasset SSA-L som tilrettelegger for kjøp av KGV som en tjeneste (SaaS).

Dersom virksomheten din ønsker å få installert KGV-løsningen i virksomhetens eget driftsmiljø, må andre standardavtaler tas i bruk, kravet om SaaS må fjernes fra spesifikasjonen og det må etableres driftsavtaler som håndterer blant annet endringer og vedlikehold.

Kontakt