Eksempler før-kommersielle anskaffelser

Her kan du lese om gjennomførte før-kommersielle anskaffelser, anbefalinger og lærdommer fra prosjektene.

Publisert: 26. okt 2016, Sist endret: 13. Jan 2020

NoDig Challenge

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten er oppdragsgiver for prosjektet kalt NoDig. Prosjektet handler om å utvikle nye løsninger som kan dekke behovet for gravefrie tilkoblinger fra hus til hovedledninger. Metoden som brukes er før-kommersielle anskaffelser. 

Fra prosjektets hjemmesiden kan du finne en informasjonsfilm om prosjektet, div. dokumenter fra prosessen og kontaktperson i kommunen. 

SILVER PCP

Prosjektet SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) handler om å utvikle nye løsninger for eldre slik at de kan bo hjemme lenger. Før-kommersielle anskaffelser ble brukt som metode for å ta frem de nye løsningene. Innkjøpere fra Danmark, Finland, Nederland, Sverige og UK deltok i prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i august 2016 og resulterte blant annet i utviklingen av en ny rullatoraktig robot som regnes som en stor suksess. 

Se filmene fra prosjektet som viser roboten LEA 

Prosjektets hjemmeside med mer info: www.silverpcp.eu

PAPIRUS Project

Prosjektet handlet om å ta i bruk bærekraftige løsninger innen bygg. Målet var blant annet materialer med nær null energiforbruk i bruk. Omsorgsbygg Oslo KF var med som partner i prosjektet. Prosjektets hjemmeside: www.papirus-project.eu

Flere før-kommersielle anskaffelser

EU bidrar med finansiering til før-kommersielle anskaffelser (pre commercial procurement) der flere enn 3 EU/EØS-land deltar sammen. Mer om prosjekter med EU-støtte

 

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*