Anskaffelsesprosessen

Anskaffelser steg for steg beskriver DFØs standardiserte prosessmodell for gjennomføring av offentlige anskaffelser. Du finner også prosess for bygg og anlegg og en egen tilbudsprosess som er rettet mot uerfarne leverandører til det offentlige.