Nyheter

Har din kommune en rammeavtale på tolketjenester?

IMDi jobber nå med å kartlegge kommuners praksis og erfaringer med offentlige anskaffelser av tolketjenester. Dette gjør IMDi for å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utarbeide anbefalinger og/eller standardiserte anbudsdokumenter.

Angivelige svindelforsøk via EHF

Avisen Valdres skriver 19. september om et angivelig svindelforsøk ved hjelp av «EHF-faktura rett i nettbanken». Difi bekrefter at det er fysisk mulig å sende falske fakturaer via EHF, slik det også er med andre fakturaformer. Mottaker må selv sørge for at vedkommende ikke betaler falske fakturaer og bør anmelde svindel til politiet.

Arrangementsoversikt

Blogg and twitter