Nyheter

Regjeringa vil bruke 7,9 millionar kroner til innkjøp frå grundere

Nystarta verksemder kan bidra med nye, innovative og digitale løysingar i offentleg sektor. – Regjeringa foreslår derfor 7,9 millionar kroner til eit eige program for kjøp av innovative løysingar frå oppstartsverksemder, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Blogg and twitter