Nyheter

Nordisk forpliktelse om utslippsfri varelevering

Utslipp fra varer som blir levert til offentlig sektor utgjør nesten fem prosent av de totale utslippene i Norden. 11 nordiske byer/kommuner og 2 statlige innkjøpssentere har nå bestemt seg for å gjøre noe med dette.

Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

Representanter fra oppdragsgivere og leverandører har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å gjøre anskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte.

Blogg and twitter