Arrangementsoversikt

Nyheter

Lær kontraktsoppfølging i praksis

Gjennom fire piloter vil Digitaliseringsdirektoratet vise deg hvordan du kan følge opp kontrakter. Pilotene er Nordre Follo, Viken, Kystverket og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Blogg and twitter