Arrangementsoversikt

Nyheter

Nytt verktøy for kontraktsoppfølging

Digitaliseringsdirektoratet lanserte onsdag 5. februar et elektronisk verktøy for oppfølging av vare- og tjenestekontrakter. – Verktøyet skal bidra til å styrke dialogen mellom partene under oppfølgingen av en kontrakt, sier konstituert seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen.

Ti norske BVP-eksperter har tatt eksamen

Ti norske kandidater har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp). Dette vil styrke kommende prosjekter som gjennomføres med BVP.

Blogg and twitter