Nyheter

Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Regjeringen la 8. januar frem Klimaplanen (Meld. St. 13 (2020–2021)). Regjeringen varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

Nå er det enklere å anskaffe grønne og sirkulære møbler

Nye krav og kriterier skal gjøre det enklere for innkjøper å stille krav til miljø i anskaffelser av møbler. En ny veileder utfyller kriteriesettet og viser hvordan offentlige virksomheter kan jobbe for at bruken av møbler bidrar til en sirkulær økonomi.

Blogg and twitter