Kurs og arrangementer

Nyheter

Ny frist for overgang til EHF fakturering er 1. april 2019

Fristen for overgang fra EHF faktura og kreditnota 2.0 til EHF fakturering 3.0 for offentlige virksomheter endres fra 1. januar 2019 til 1. april 2019 og samkjøres med ikrafttredelse for den nye forskriften om elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser.

Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud.

Staten har signert Norges største avtale om innkjøp av PC-er

En ny innkjøpsavtale som gjør at Staten vil kunne spare rundt 50 millioner kroner i året på felles innkjøp av PC-er ble signert i dag. Den samlede besparelsen på felles innkjøpsavtaler er med det oppe i omtrent 280 millioner i året. Les mer på Difi.no.

Blogg and twitter