Eksempler på tiltak for å redusere risiko

Her er en liste med tiltak for å redusere risiko i anskaffelser, også anskaffelser med mål om innovasjon.

Publisert: 12. sep 2014, Sist endret: 04. Mai 2018

Tiltak

 • Etablere rutiner for at definerte behov alltid sjekkes opp mot virksomhetens langsiktige planer.
 • Etablere rutiner for å avstemme behov med ledelse og alle berørte fagpersoner.
 • Arrangere workshop for brukere for å avdekke reelle behov.
 • Organisere en bredt sammensatt workshop internt med personer som har ulik kompetanse og bakgrunn.
 • Klargjøre forventninger internt i teamet.
 • Gode belønningssystemer.
 • Bli kjent med hverandre i teamet, arrangere kick-off.
 • Tilrettelegge for aktiv deltakelse av medlemmene.
 • Skaffe nødvendig kompetanse.
 • Godt formulert behovsbeskrivelse med riktig detaljnivå.
 • Annonsere dialogaktivitet bredt.
 • Forberede konkrete spørsmål leverandører skal svare på.
 • Forberede budskap soom skal formidles til leverandørmarkedet.
 • Kompetanseheving innen dialogaktiviteter.
 • Kompetanseheving for leverandører gjennom informasjon på innkjøpers hjemmesider.
 • Arrangere infomøter for å "lære" opp leverandørmarkedet.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*