Eksempler på formulering av tildelingskriterier

Kilde: Difi

Eksempler på gode kriterier som er lette å evaluere, upresise kriterier som vil være vanskelige å evaluere, og på direkte ulovlige tildelingskriterier.

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 26. sep 2018

Gode tildelingskriterier

Upresise tildelingskriterier

Ulovlige tildelingskriterier

Kriterier hentet fra de viktigste behovene definert i oppdraget. Behovsvurderingen er en god kilde.

Kriterier av typen «miljø» eller «kvalitet» uten underkriterier

Kriterier av typen «tilbudets utforming» eller «helhetsinntrykk». Dette gir for mye rom for fritt skjønn hos den som evaluerer

Kriterier som gjør at leverandøren forstår hva som blir vektlagt, og hvordan han skal dokumentere det

Kriterier som man vet at alle eller ingen leverandører kan oppfylle

 

Kriterier som er definert i Difis miljøkriteriesett

Kriterier leverandøren ikke forstår og som gjør at du får tilbud du ikke kan evaluere.

 

 

 

Kriterier som ikke har med det du skal kjøpe å gjøre. For eksempel krav til at leverandøren din av frukt til arbeidsplassen skal bruke resirkulert papir.