Eksempler på risiko i anskaffelser

Her er en liste med eksempler på typiske risikoer i anskaffelser, også anskaffelser med mål om innovasjon.

Publisert: 12. sep 2014, Sist endret: 04. Mai 2018

Risikoer

 • Behovet er ikke knyttet opp mot virksomhetens langsiktige strategi.
 • Behovet er ikke forankret oppover og nedover i organisasjonen.
 • Teknologi utløser behov, og ønsket om ny teknologi skaper "falskt" behov.
 • Brukernes behov er ikke godt nok definert.
 • Har ikke riktig kompetanse i teamet.
 • Nøkkelkompetanse slutter.
 • Ikke nok ressurser og prioritering av tid.
 • Endring i organisasjonen.
 • Ikke nok deltakere til eksterne aktiviteter, for eksempel dialogmøte.
 • Mobiliserer ikke de riktige aktørene på leverandørsiden.
 • Den offentlige virksomheten håndterer ikke informasjonen som kommer fra leverandører godt nok (røper forretningshemmeligheter).
 • Den offentlige virksomheten fremstår ikke som profesjonell nok.
 • Behovet er ikke definert og formidlet tydelig nok til at leverandørene forstår det.
 • Mangelfull forståelse blant leverandører for hva dialogmøte er.
 • Endringer i politiske prioriteringer.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*