Gjøvik kommune - klimaarbeid (2018)

Kilde: Gjøvik kommune

Eksempelet viser hvordan kommunale klimaplaner kan peke ut satsingsområder for grønne innkjøp.

Publisert: 30. okt 2018, Sist endret: 22. sep 2020

Klimaarbeid i Gjøvik kommune

Gjøvik er en typisk norsk kommune som jobber mye med å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen jobber bredt med klima, som utbygging av sykkelveier, økt bruk av el-sykler, forsøk med selvkjørende buss, miljøvekting i kommunens innkjøp og fjernvarme. Et av de viktigste grepene er å lage en helhetlig klimaplan, sier klima- og miljørådgiver Bjørnar Kruse i Gjøvik kommune som dere møter i filmen.

Filmen er laget av Snöball Film på oppdrag fra Miljødirektoratet og daværende Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Miljødirektoratet administrerer Klimasats, en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet - se www.miljokommune.no.