Samhandlingsavtalen - Collaboration agreement

Kilde: DFØ

Formålet med samhandlingsavtalen er å etablere et felles dokument for elektronisk handel som beskriver den elektroniske samhandlingen mellom kjøper og selger. The purpose of the collaboration agreement is to establish a joint document for electronic commerce that describes the electronic interaction between buyer and seller.

Publisert: 25. nov 2013, Sist endret: 18. jun 2021

Endringslogg:

VersjonDatoEndring
2.5 til 3.1 Overgang til EHF via PEPPOL eDelivery
3.1 til 3.1.1 Endring i angivelse av aktører
3.1.1 til 3.1.2 Oppdatering av lenker og logo
3.1.22021.02.05Oppdatering av lenker, korrigering av tekst, synliggjøre viktighet av informasjon i EHF xml istedenfor å benytte vedlegg (se EHF faktura)
3.1.22021.03.05Endring av tekst og tabell i kapittel 3.2

Den konkrete samhandlingsavtalen skal være et bindeledd mellom den kommersielle avtalen (mellom kjøper og selger) og den tekniske integrasjonen selger og kjøper har valgt for å gjennomføre elektronisk handel.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at prosesser, informasjonsflyt og innhold, ansvar og tidsfrister blir entydig definert på et overordnet, ikke-teknisk nivå mellom kjøper og selger som et eget vedlegg til den kommersielle avtalen.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at kjøpere og selgere i størst mulig grad stiller entydige krav til hverandre, og at dette kan gjøres av "ikke-teknikere".

Samhandlingsavtalen versjon 3.1 er innrettet mot EHF formatene.

Samhandlingsavtalen er innrettet mot katalogbasert innkjøp. Ønskes avtalen brukt på andre anskaffelsesområder står det fritt å tilpasse den til gjeldende behov

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*