Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse

Kilde: Arkitektbedriftene

Ytelsesbeskrivelsen retter seg mot arkitekter og oppdragsgivere for arkitektytelser. Den kan benyttes for å definere oppdrag av ulikt omgang eller tema, som utredninger, programmering, mulighetsstudier, reguleringsarbeid eller prosjektering av bygninger.

Publisert: 10. jul 2013, Sist endret: 19. okt 2020

Ytelsesbeskrivelsen kan kjøpes på Arkitektbedriftenes nettsted.

Ytelsesbeskrivelsen er ment brukt som et bibliotek der brukeren henter ut og setter sammen de ytelser og beskrivelser som passer til det aktuelle oppdraget.

Ytelsesesbeskrivelsen skal tydeliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan eller skal leveres. Oppdragsgiver kan benytte ytelsesbeskrivelsen for å beskrive hvilke ytelser man ønsker å få tilbud på. For arkitekten danner den grunnlag for å tydeliggjøre omfanget av tilbudte tjenester.

Ytelsesbeskrivelsen gir grunnlag for å sammenligne tilbudte ytelser fra ulike tilbydere og vurdere ytelser mot honorarer. På denne måten kan den bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og dokumenter som skal leveres.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*