Byggblankett 8440 A og byggblankett 8440 B

Kilde: Standard Norge

Byggblankett 8440 A og Byggblankett 8440 B regulerer forhold mellom byggherre og kontraktspartnere, og kan kjøpes hos Standard Norge.

Publisert: 11. jul 2013, Sist endret: 19. Apr 2021

Disse to dokumentene brukes gjerne som et tillegg til NS 8403 og fordeler ansvarsforhold mellom byggherre og kontraktspartnere etter byggherreforskriften.

Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften – Kontrakt

Denne kontrakten regulerer generelle forhold i avtalen mellom byggherre og kontraktspartner.

Byggblankett 8440 A er utformet slik at den kan brukes for byggherrens kontrakter både med byggherrens representant, koordinator for prosjekteringsfasen og koordinator for utførelsesfasen.

Blanketten er ikke MAC/OS kompatibel.

Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling

I dette skjemaet fordeles ansvaret for forskjellige deler av SHA-arbeidet. Det bestemmes hvem som har ansvar for å utforme rutiner for og følge opp vesentlige punkter i byggherreforskriften.

Byggblankett 8440 B er en ytelsesbeskrivelse der man fyller ut hvilke oppgaver etter byggherreforskriften som er lagt på de ulike aktørene i prosjektet.

Blanketten er ikke MAC/OS kompatibel.

Se også: NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*