Sjekkliste for elektrifisering av bilparken

Kilde: DFØ
Publisert: 14. Jan 2020, Sist endret: 17. Feb 2021

Overgangen til nullutslippskjøretøy er i full gang. For person- og varebiler tilbyr markedet et bredt, konkurransedyktig sortimentet: Det er forholdsvis lett å kjøpe elbiler, men mye annet må også komme på plass: ladeinfrastruktur, finansiering, aksept hos brukerne, vedlikeholdsavtaler og opplæring.

I vedlegget ovenfor finner du er en sjekkliste for innføring av elbiler i din kommune: fra politisk vedtak, gjennom planlegging og anskaffelse av ladeinfrastruktur til kjøp og innføring av elbilene.

Bruk sjekklisten som meny/huskeliste: velg det som passer for din situasjon.

Informasjon på denne siden er basert på erfaringer fra feltet, spesielt Hamar og Østfold. Tusen takk!

Vi trenger din hjelp!

Denne siden er under kontinuerlig utvikling basert på erfaringene fra praksis i feltet. Alle kommentar og forslag mottas derfor med stor takknemlighet.

 

Hvorfor skal kommunens person- og varebiler elektrifiseres?

 • El er p.t. den mest relevante nullutslippsteknologien for person- og varebiler:
  • Strøm hele veien fra kraftstasjon til batteri: høy energieffektivitet
  • Biogass er p.t. ikke aktuell for lette kjøretøy.
  • Biodrivstoff reguleres av sentrale myndighetene gjennom omsetningskrav i produktforskriften (gjelder veitransport), så det hjelper ikke hvis din virksomhet krever biodiesel.
  • Hydrogen er p.t. ikke aktuell for lette kjøretøy. Det kan endre seg framover, men det er usannsynlig at de blir like energieffektive.
 • Kostnadene: i et livsløpsperspektiv er el vanligvis billigere (se: Effektkalkulator for personbiler). Biodrivstoff forventes å øke i pris fordi noen transportmidler (f.eks. fly) har ingen alternativ på kort sikt (se Miljødirektoratets utredning pkt. 1.7). Regjeringen har forpliktet seg i klimaplanen 2021-2030 til å dekke evt. merkostnader (med forbehold om budsjettdekning)
 • Støy: el er stillegående
 • Lokal utslipp: bare litt vann
 • Offentlig sektor skal vise veien: befolkningen legger merker til offentlige valg.
 • Sentral politisk styring: regjeringen satser på en rask overgang (kfr. Forslag til Klimaplan)
 • Nå er tilbud av elbiler stor - også med 4-hjulsdrift, tilhengerfeste og skistativ. Antall elektriske modeller av personbiler: 215  og varebiler: 89 (fra Nybilvelgeren pr. 2021-02-17)

Elektrifisering er mer enn å kjøpe elbiler

Elektrifisering av bilparken skyter fart: i 2020 var 54% av nye personbiler rene elbiler (OFVs tall), men tallene innsamlet av DFØ indikerer at private næringsliv og offentlig sektor hadde en mye lavere andel.

Dette kan delvis forklares av at moms-fritaket som favoriserer elbiler kjøpt av fysiske personer bidrar ikke på samme måte for virksomheter, men erfaringer fra kommuner indikerer at uansett moms, så er elbiler billigere enn fossil i et lengre perspektiv.

Utfodringen ligger i noe annet: å elektrifisere bilparken i en virksomhet er mer kompleks enn bare å kjøpe elbiler: det krever en organisasjonsutvikling: forankring, motivering, opplæsing og nye rutiner. Mange detljer skal på plass.

DFØ tilbyr et støtteverktøy for prosjektleder og -deltagerne

Mange kommuner er allerede godt i gang, så vi har prøvd å høste erfaringene fra, spesielt, Hamar, Halden og Gjøvik (tusen takk! ?) (jfr. Miljødirektoratets webinar). Hvis du har erfaringer som du også vil dele: ta kontakt (kontaktinfo nederst).

Fordi virksomhetene og kommunene er så forskjellige, har vi valgt å lage en sjekkliste heller enn en veileder. Fordelen er at du kan laste den ned og dele denne som arbeidsdokument i Teams lokalt. Da kan dere legge inn hvem som skal sjekke hvert punkt, og de kan rapportere resultatene rett inn i dokumentet. Da får alle oversikt.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende overordnet struktur for prosjektet:

Oversikt over prosjekt for innføring av elbiler
 

DFØ

Klikk her for å laste ned sjekklisten.

Kontakt