Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger - byggemiljø

Kilde: ByggemiljøDirektoratet for byggekvalitet

Veilederen gir en innføring i energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger. Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere, byggherrer, arkitekter og rådgivere.

Publisert: 11. jul 2013, Sist endret: 06. des 2019

Veilederen gir en god innføring i hvilke energi- og miljøhensyn man må ta ved rehabilitering og oppgradering.

Selve dokumentet er laget for å være enkelt å lese på skjerm. Du orienterer deg frem og tilbake ved å klikke på faner som omtaler de ulike fasene i et byggeprosjekt:

  • strategisk analyse
  • prosjektering
  • riving
  • byggefase
  • overtakelse
  • drift og bruk

For de som ønsker mer fordypning i ulike emner er det klikkbare linker til mer utfyllende dokumenter.

Veilederen er utarbeidet av Multiconsult, SINTEF Byggforsk og NTNU på oppdrag fra Byggemiljø.

Byggemiljø - byggenæringens miljøsekretariat er et gjensidig forpliktende samarbeid mellom statlige myndigheter og BAE-næringen.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*