Huskeliste for risikoworkshop

Oslo kommune har utarbeidet en huskeliste som hjelper deg å gjennomføre en risikoworkshop.

Publisert: 14. nov 2014, Sist endret: 04. Mai 2018

Før møtet

Avklare med leder:

 • Mål, tidsperspektiv, kriterier for sannsynlighet og konsekvens.
 • Antall deltakere (5-15 anbefales).
 • Tidspunkt.
 • Om det er behov for en forberedende workshop hvor du skal foreta en forhåndsvurdering, og redusere antall risikoer som skal vurdere?
 • Avgjør om det er behov for å dele prosessen opp i to. En for kartlegging og vurdering, og en for vurdering og etablering av tiltak.

Gjennomføre samtale med utvalgte deltakere

 • Avtal intervju for å kartlegge risikoer.
 • Gi informasjon om hva som skal skje i samtalen, hvordan informasjonen skal håndteres, og hva som skal skje i workshop.
 • I samtalen skal du kartlegge hva som utgjør en risiko, og hvilke tiltak som er iverksatt. Finn også ut hva som kan skje dersom risikoen inntreffer.
 • Formuler risikoene med tilleggsinformasjon i en liste som kvalitetssikres av leder før workshop.

Planlegg

 • Lag en tidsplan.
 • Avklar verktøy.
 • Innkall til workshop, inkluder underlagsinformasjon (agenda, rapporter) knyttet til møtet og evalueringer.

I møtet

Start møtet med å gjennomgå aganedaen og hva du ønsker å oppnå ved å ha dette møtet. Legg frem målet som skal risikovurderes, tidsperspektivet for prosessen og gjennomgå kriteriene.

Diskusjon:

 • Diskuter hver risiko, hva som kan skje om den inntreffer og hvilke tiltak som er iverksatt.
 • Vurder sannsynlighet for at risikoen inntreffer og eventuelle konsekvenser.

Dokumentering

 • Dokumenter kartlegging og vurdering på en hensiktsmessig måte (i risikostyringsverktøy, i Excel, Word for eksempel).
 • Skriv referat.
 • Følg videre opp at arbeid med tiltak utføres.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*