Kjøp av IKT - konsulenttjenester

Kilde: Difi og Kluge

Bruk av konsulentmegler for kjøp av IKT- konsulenttjenester. Notat fra Kluge.

Publisert: 31. okt 2018, Sist endret: 01. nov 2018

Kjøp av kvalifiserte IKT-konsulenter kan gjøres på ulike måter innenfor anskaffelsesregelverkets rammer. Dette kan for eksempel skje ved at oppdragsgiver inngår en rammeavtale, eller eventuelt parallelle rammeavtaler, for kjøp av slike tjenester, eller så kan oppdragsgiver benytte seg av en dynamisk innkjøpsordning. Kan slike konsulenttjenester også skje lovlig ved bruk av en såkalt konsulentmegler?

Direktoratet for forvaltning og IKT har bedt advokatfirmaet Kluge om å utrede ulike modeller for kjøp av kvalifiserte IKT-konsulenter. Dette inkluderer også den såkalte konsulentmeglermodellen. En konsulentmegler formidler konsulenter til kunden, og spørsmålet er om bruk av en konsulentmegler er forenlig med anskaffelsesregelverket. Dette avhenger blant annet av om oppdragsgiver konkurranseutsetter selve konsulentytelsen, eller om det bare er meglerleddet som blir konkurranseutsatt.

Dersom konkurransen utformes på en slik måte at det skal inngås avtale med konsulentmegleren, og at det er megleren som fremskaffer kvalifiserte konsulenter som oppdragsgiver kan velge mellom, finner Kluge at anskaffelsen er i strid med regelverket. I et slikt tilfelle er det bare megleroppdraget som er kunngjort i tråd med regelverket, mens anskaffelsen av selve konsulentytelsen er ikke kunngjort.

Oppdragsgiver kan imidlertid kunngjøre anskaffelse av konsulentbistand hvor en konsulentmegler har det kontraktuelle ansvaret for leveransen av konsulentbistanden. Dette kan for eksempel gjøres ved at det inngås en rammeavtale med en konsulentmegler som benytter konsulenter som underleverandører. Forutsetningen er at avrop av konsulenter omfattes av rammeavtalen med megleren. For utdyping av dette punktet se Kluges notat s 4, under punkt 2.3.2.