Veileder for miljørådgivningsytelser

Kilde: RIF

Veilederen for miljørådgivningsytelser (RIM) legger premissene for miljøkravene i prosjektet med beskrivelse av grensesnitt, ytelser og anskaffelse av miljørådgiver.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 21. Mar 2020

I et byggeprosjekt er planlegging og detaljprosjektering av miljøtiltak ofte fordelt på flere aktører. God koordinering er avgjørende for sluttresultatet. Rådgivende ingeniør miljø (RIM) har derfor to funksjoner:
1. Utforme miljøkrav som leder til en miljøoppfølgingsplan, ytre miljø-plan eller tilsvarende
2. Planlegge, følge opp og dokumentere de miljømål som er satt i prosjektet

Denne veilederen definerer hva som anses å være normalytelser fra RIM beskrevet for ulike faser i et byggeprosjekt.

Veilederen gir også råd til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for kjøp av miljørådgivning.

RIM-veilederen er utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).