Konkurransegrunnlag - én mal for hver anskaffelsesprosedyre

Kilde: DFØ

Samleside for generelle konkurransegrunnlag tilpasset alle tillatte anskaffelsesprosedyrer, over og under EØS-terskelverdiene. I tillegg finner du en egen mal tilpasset anskaffelser under 1,3 mill.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 21. sep 2020