Klimavennlig innsamling og behandling av næringsavfall i Viken (2019)

Kilde: Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har oppnådd høy andel biogass i anskaffelser av tjenester for avfallsinnsamling, gjennom bruk av kravspesifikasjon (minimumskrav) og tildelingskriterium.

Publisert: 22. Apr 2020, Sist endret: 24. Mar 2021

I anskaffelse av avfallsinnsamling og -behandling for alle fylkets skoler og tannhelseklinikker, ble det stilt krav om at min. 30 prosent av alle tømminger skulle utføres med biogass, el eller hydrogen. Tømminger som ble utført med nevnte drivstoff/energibærere utover dette, ble brukt som tildelingskriterium (trasportutslipp og behandlingsmetode for avfall var til sammen vektet 35 %). Leverandørene har forpliktet seg til minimum følgende oppmøter på kontrakten:

• Akershus: minimum 66% av oppmøtene skjer med biogasskjøretøy hvert år

• Buskerud: minimum 56% av oppmøtene skjer med biogasskjøretøy hvert år

 • Østfold: minimum 84% av oppmøtene skjer med biogasskjøretøy hvert år

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*