Kravspesifikasjon for leie av nye eller ombygde lokaler

Kilde: NAV

Eksempler på krav til fleksible arealer, med mulighet for åpne landskap, sonelandskap og prosjektarealer med tilhørende stillerom/pausesoner, men også kontorceller ved behov.

Publisert: 01. des 2020, Sist endret: 01. des 2020