Anskaffelsens resultatmål

Målbeskrivelsen skal besvare hva som skal leveres, i hvilket omfang og til hvilket tidspunkt gjennom anskaffelsen.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 04. Jan 2019
Plakat smarte mål
 
 

Resultatmål er en etterprøvbar konkretisering av formålet og omfatter anskaffelsens ytelser og funksjoner
Ytelsen er de leveransene oppdragsgiver ønsker å få tilbud på, og funksjonene beskriver eventuelle karakteristika ved ytelsen.

Resultatmål kjennetegnes av at de må være formulert så konkret at man kan si at eller i hvilken grad de er oppnådd. I målbeskrivelsen bør du altså ikke binde deg til én bestemt løsning, men fokusere på hvilke resultater anskaffelsen skal gi og hvordan du som oppdragsgiver kan måle disse.

Det må i tillegg formuleres indikatorer/ytelseskrav/KPIer, for å kunne måle graden av måloppnåelse.  Indikatorene bør inngå i konkurransegrunnlaget da de er viktig informasjon til leverandørene i tilbudsfasen og utgjør en omforent målestandard i kontraktsperioden. På høyre side finner du verktøy slom kan brukes til dette. 

SMARTE mål

En mye brukt huskeregel for hvilke elementer som skal inngå i gode målformuleringer er SMARTE:

Spesifiserte - målene er entydig formulert slik at alle som er involvert i anskaffelsen har en felles forståelse av hva man vil få til. Beskriv konkret hva du ønsker å oppnå med anskaffelsen

Målbare - målene er etterprøvbare i en eller annen form.  Enklest hvis de kan kvantifiseres, men det finnes også måleparametre
av typen "Har det skjedd" eller "er det tilgjengelig"

Aksepterte - målene er i tråd med regelverk og virksomhetens formål.  De er også forankret hos behovshavere og sluttbrukere.

Realistiske - det er stor sansynlighet for at målene kan realiseres innenfor den ressurs-, virkemiddel- og tidsramme man har

Tidssatte - det skal fremgå når hvilke resultat skal være nådd.  

Enkle - målene formuleres enkeltvis og ikke i sammensatte, uklare uttrykk

Sett målenes inn i gjennomføringsplanen

Difi har laget en mal for gjennomføringsplan for anskaffelsen. Planen kan gjøres kort og enkel, eller mer kompleks alt etter anskaffelsens karakter. I punkt 1 kan målene skrives direkte inn, og de vil da ligge der som en kontinuerlig avsjekk på at alle gjennomføringsaktivitetene  er rettet mot oppfyllelse av formål og må

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*