Dynamisk innkjøpsordning

For mange ytelser hvor du tidligere har inngått rammeavtaler, bør du vurdere om dynamisk innkjøpsordning er et bedre alternativ.

Publisert: 19. des 2016, Sist endret: 11. Mai 2020

Hva er en dynamisk innkjøpsordning?

En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir deg rask og enkel tilgang på tilbud fra et stort leverandørmarked. Ordningen kan brukes når du skal kjøpe inn standardytelser som er tilgjengelige i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. Ytelsene kan være både varer og tjenester.

Slik fungerer en dynamisk innkjøpsordning

I en dynamisk innkjøpsordning er all kommunikasjon elektronisk, både når du etablerer ordningen og gjennomfører anskaffelsene.

Slik etablerer du ordningen:

  1. Du kunngjør først en begrenset anbudskonkurranse på Doffin.
  2. Du behandler alle søknadene og tar opp alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Du kan ikke begrense antallet leverandører.
  3. Først når du skal kjøpe inn en konkret ytelse, ber du om tilbud fra leverandørene.

 Avrop/anskaffelser skal gjennomføres på denne måten:

  1. Alle leverandører som er tatt opp på ordningen på tidspunktet for avropet, skal inviteres til å gi tilbud. Tilbudsfristen skal være på minst 10 dager.
  2. Du tildeler kontrakt etter å ha vurdert det/de tildelingskriteriene du har oppgitt i kunngjøringen. Tildelingskriteriene kan presiseres ved hvert enkelt avrop.

Nye leverandører kan tas opp så lenge ordningen varer

Den første søknadsfristen for kvalifisering gjelder bare for den første anskaffelsen i ordningen. Deretter kan nye  leverandører når som helst søke om å bli tatt opp. Alle nye kvalifiserte leverandører skal inviteres til å delta i de videre konkurransene under ordningen.

For at nye leverandører skal kunne få vite om ordningen og søke om å bli tatt opp, må ordningen ligge kunngjort på Doffin med all nødvendig informasjon tilgjengelig under hele dens levetid.

Hva er fordelene ved en dynamisk innkjøpsordning?

Når du skal kjøpe inn standardytelser, kan du velge mellom dynamisk innkjøpsordning og rammeavtale. Her er noen av forskjellene:

Dynamisk innkjøpsordning

Rammeavtale

Enkelt å etablere fordi alle som er kvalifisert, tas opp

Mer omfattende tilbudsprosess

Rask tilgang på mange tilbud

Begrenset antall leverandører

Sikrer konkurranse så lenge ordningen varer

Eksklusiv rett til en eller få leverandører

Nye leverandører, også nyetablerte, kan tas opp så lenge ordningen varer

Låst til en eller få leverandører i kontraktsperioden

Ubegrenset varighet

Tidsbegrenset

Prisen fastsettes for hvert avrop og vil følge utviklingen i markedet

Prisen fastsettes når kontrakten inngås

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*