Emballasje og plast

Juridiske og politiske føringer 

Hva du som oppdragsgivere kan gjøre for å fremme klimavennlig emballasje

Du kan

  • Se hen til eksempler fra offentlige virksomheter som stiller krav til plast og emballasje, og i eksempelet fra Oslo kommune nederst på siden.
  • Etterspør gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale. 
  • Nedenfor er eksempel på generiske krav du kan stille som krav eller kontraktsvilkår.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leveandøren skal

  • Sørge for at emballasjen står i forhold til produktets form, funksjon og volum.
  • Sørge for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil hver for seg).
  • Sørge for at emballasjen inneholder informasjon om hvordan den skal sorteres.
  • Produsenter/importører av varene som leveres skal ha medlemskap i et godkjent returselskap (se Miljødirektoratets hjemmeside): https://produsentansvar.miljodirektoratet.no/returselskap).
  • Ta med seg emballasje som det ikke er naturlig for oppdragsgiver å beholde, etter leveransen i de tilfeller der leverandør / produsent selv står for emballasje (og ikke en transportør, som PostNord, DB Schenker, Bring, Dønn grønn o.l.).
  • Be om en årlig rapport fra leverandøren om andel gjenvunnet materiale i emballasjen, samt en beskrivelse av tiltak for å fremme økt andel materialgjenvunnet materiale i emballasjen.

I Kriterieveiviserens kriteriesett er det utviklet spesifikke krav til emballasje for følgende innkjøpskategorier: 

Disse kravene og kriteriene kan være til inspirasjon også for andre innkjøpskategorier. 

Hvordan redusere plast og bruke plast smartere

DFØ har utarbeidet en veileder om hvordan du kan redusere plast i anskaffelser og bruke plast smartere. Veilederen inneholder mange gode tips og eksempler for ulike innkjøpskategorier, blant annet kunstgressbaner og kommunal infrastruktur. Blant annet viser vi eksempler fra Fredrikstad kommunes handlingsplan for plast og  Private barnehagers landsforbund og Naturvernforbundets veiledningshefte for Plast- og giftfrie barnehager.