Fagsystemer for digitale anskaffelser

Veiledning for kjøp av elektroniske bestillings-, konkurransegjennomførings- og økonomibehandlingssystemer.

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. 

Offentlige oppdragsgivere med anskaffelser omfattet av del II og del III i FOA minimum må ha tilgang til en elektronisk løsning for utveksling av anskaffelsesdokumentene, forespørsler om å delta i konkurranse, bekreftelse av interesse og innlevering av tilbud ifra 1. juli 2018.

Footer inn her

Innføringen av det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) og kravet om gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget for anskaffelser omfattet av del III i FOA øker behovet for en systemløsning som på en brukervennlig og sporbar måte kan effektivisere disse arbeidsoperasjonene i virksomhetens anskaffelsesenhet.

Elektronisk faktura og betaling

I dag skal alle statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner kun motta EHF faktura - papirfaktura skal ikke aksepteres.

Leverandører vil kunne benytte sitt økonomisystem eller nettbaserte løsninger (webfaktura-portaler) for å sende elektronisk faktura til offentlige virksomheter.

Disse kravene tilfredsstilles ved anskaffelse av økonomisystem eller andre tjenester i markedet. Det er også mulighet å lage slike tjenester selv.

Løsninger som anskaffes bør også kunne håndtere katalog- og ordrebehandling for bedre kontraktsoppfølging.

Aktuelt

Alt klart for vårens store DFØ-konferanse  

Nå er programmet til «Digitale anskaffelser: Mer enn EHF!» klart. Meld deg på og hold deg oppdatert på nyheter og utvikling innen digitaliseringen av offentlige anskaffelser. Konferansen vil gjennomføres digitalt onsdag 5. mai kl. 10:00-15:00.

Nye regler for kunngjøringsskjema på Doffin

Fra 3. februar 2020 vil kunngjøringsskjema der oppdragsgiver fyller ut seg selv som formell klagebehandler bli avvist i Doffin. Som hovedregel er det tingretten i oppdragsgivers rettskrets som skal være formell klagebehandler.

eBevis forenkler anskaffelsesprosessen

Med eBevis i konkurransegjennomøringsverktøyet (KGV) kan du selv hente inn dokumentasjon på kvalifikasjonskrav med et enkelt tastetrykk.

Heldigitale anskaffelser – EHF konferansen 2019

24. april kan du lære hvordan dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelser og diskutere digital samhandling i selskap med offentlige oppdragsgivere, leverandører og markedsaktører.