Bygg, anlegg og eiendom (BAE)

Her får du veiledning om byggeprosjekter, forvaltning- drift og vedlikehold, leie av eiendom, BVP, LCC, gjennomføringsmodeller og mye mer.

Miljøkriterier for bygg

Aktuelt

Nye Fjerdingby skole: Hvordan oppnå prosjektmål med BVP

Rælingen kommune er en av DFØ’s piloter for utprøving av BVP-metoden i Norge. – Hensikten med å bruke BVP her i Rælingen er å få bedre prosjektstyring med mindre og mer forutsigbar risiko, færre konflikter og bedre løsninger for utførelsen, sier avdelingsleder for utvikling og eiendom i Rælingen kommune, Per Johan Hellevik Carlsson.

To verktøy til bruk i BVP-prosjekter

DFØ publiserer nå sjekkliste for konkretiseringsfasen og risikostyringsplan med ukentlig risikorapportverktøy til bruk i anskaffelser med Best Value Procurement (BVP) metoden.

Anleggsbransjen får nye miljøkriterier

26. november 2020 lanserte DFØ nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser. Offentlige byggherrer får her et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene, og leverandørene et mer omforent krav fra byggherrene.

Anskaffe gravemaskintjenester med store utslippskutt

Tidlig dialog med nettleverandørene er viktig for å bidra til store utslippskutt fra maskiner på byggeplasser. Det er en av konklusjonene i pilotprosjektet Zero Emission Digger (ZED), der Digitaliseringsdirektoratet har deltatt.

Ny veiledning for BVP-prosjekter

Digitaliseringsdirektoratet har publisert ny veiledning om Best Value Procurement på nett (BVP). Veiledningen hjelper deg igjennom ulike faser av et prosjekt gjennomført med Best Value metoden.

Ti norske BVP-eksperter har tatt eksamen

Ti norske kandidater har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp). Dette vil styrke kommende prosjekter som gjennomføres med BVP.

NKF fremmer bruken av miljøkriterier

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) lanserer 12. desember maler for kravspesifikasjoner for barnehager, skoler og sykehjem. I kriteriene viser de til Difis miljøkriterier.

Nye kurs om arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter

Denne høsten skal Arbeidstilsynet, Difi og Skatteetaten ut til innkjøps-Norge for å øke kompetansen til offentlige innkjøpere om hvordan de kan unngå arbeidslivskriminalitet i sine kontrakter. Du kan melde deg på kurs for å lære mer fem ulike steder i landet.

Omsorgsbygg først ute

De første prosjektene i Difis pilotprogram på BVP er ferdigstilte. Først ut i løypa var Munkerud og Vollebekk barnehage i Oslo.

Ny evaluering: BVP gir tydeligere prosjektmålsetninger

Tydeligere prosjektmålsetninger, god risikoidentifisering og framdrift i tråd med prosjektplan – dette er erfaringer prosjektene i Difis pilotering av Best Value Procurement (BVP) i bygg- og anleggsbransjen har gjort seg.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*