Bygg, anlegg og eiendom (BAE)

Her får du veiledning om byggeprosjekter, forvaltning- drift og vedlikehold, leie av eiendom, BVP, LCC, gjennomføringsmodeller og mye mer.

Miljøkriterier for bygg

Aktuelt

Anskaffe gravemaskintjenester med store utslippskutt

Tidlig dialog med nettleverandørene er viktig for å bidra til store utslippskutt fra maskiner på byggeplasser. Det er en av konklusjonene i pilotprosjektet Zero Emission Digger (ZED), der Digitaliseringsdirektoratet har deltatt.

Ny veiledning for BVP-prosjekter

Digitaliseringsdirektoratet har publisert ny veiledning om Best Value Procurement på nett (BVP). Veiledningen hjelper deg igjennom ulike faser av et prosjekt gjennomført med Best Value metoden.

Ti norske BVP-eksperter har tatt eksamen

Ti norske kandidater har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp). Dette vil styrke kommende prosjekter som gjennomføres med BVP.

NKF fremmer bruken av miljøkriterier

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) lanserer 12. desember maler for kravspesifikasjoner for barnehager, skoler og sykehjem. I kriteriene viser de til Difis miljøkriterier.

Nye kurs om arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter

Denne høsten skal Arbeidstilsynet, Difi og Skatteetaten ut til innkjøps-Norge for å øke kompetansen til offentlige innkjøpere om hvordan de kan unngå arbeidslivskriminalitet i sine kontrakter. Du kan melde deg på kurs for å lære mer fem ulike steder i landet.

Omsorgsbygg først ute

De første prosjektene i Difis pilotprogram på BVP er ferdigstilte. Først ut i løypa var Munkerud og Vollebekk barnehage i Oslo.

Team Innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass, 20. juni hos Difi

Difi inviterte i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til en utvidet samling for Team innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass. Rundt 40 deltakere fra innkjøps-Norge deltok på samlingen. Arbeidet med fossilfri og deretter utslippsfri anleggsplass har pågått siden 2016 og er i 2019 i realiseringsfasen.

Ny evaluering: BVP gir tydeligere prosjektmålsetninger

Tydeligere prosjektmålsetninger, god risikoidentifisering og framdrift i tråd med prosjektplan – dette er erfaringer prosjektene i Difis pilotering av Best Value Procurement (BVP) i bygg- og anleggsbransjen har gjort seg.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*